Kim jest webmaster?

Dynamiczny rozwój Internetu wywiera wpływ na właściwe i odpowiednie funkcjonowanie Sieci. Aby treści znajdujące się w Internecie, a zwłaszcza te umieszczone w portalach i na stronach internetowych, były prawidłowo prezentowane musi istnieć osoba, która będzie nimi zarządzała. Taką osobą jest webmaster.

Kim jest?

Ujmując w skrócie, jest to projektant stron internetowych oraz aplikacji, który tworzy je najczęściej na zamówienie klienta. Tak więc, osoba na tym stanowisku musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu kodowania i programowania, aby projekt strony i życzenia klienta zostały w odpowiedni sposób ujęte w gotowym produkcie. Specjalista ten, łączy w sobie osobę grafika, projektanta i edytora. Webmasterzy to najczęściej osoby po ukończonych studiach informatycznych lub coraz częściej samouki w dziedzinie programowania. Zarobki na tym stanowisku uzależnione są od formy zatrudnienia oraz ilości zleceń, gdy webmaster prowadzi własną działalność.

Obowiązki webmastera

Zależne są one oczywiście od rodzaju współpracy z klientem. Jeżeli jest to tylko wykonanie i oddanie do użytku klientowi produktu, wówczas zakres obowiązków jest krótki i konkretny, a po ich realizacji współpraca ulega zakończeniu. Niewątpliwie do tych podstawowych zadań należy zaprojektowanie struktury oraz zaplanowanie wyglądu stron internetowych i jej wdrożenie na serwer. Natomiast lista obowiązków jest dłuższa w sytuacji, gdy projekt ma zostać zrealizowany i utrzymywany przez webmastera w sposób ciągły. W tym przypadku projektant wykonuje prace związane z bieżącym zapotrzebowaniem klienta. Ponadto, ma w obowiązku zadbać o rozwój produktu i odpowiednio dobrany marketing, który będzie skuteczny, w tym także za pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwań. W sytuacji, gdy pojawią się problemy techniczne to jego osoba udziela informacji na ich temat i identyfikuje je. Jako administrator strony internetowej lub aplikacji musi nią właściwie i umiejętnie zarządzać i w razie niedoskonałości stale ją ulepszać. Tak więc, webmaster musi na bieżąco śledzić obowiązujące trendy i znać potrzeby odbiorców, a także być w pełni otwarty na potrzeby klienta.